Der indkaldes til generalforsamling 

tirsdag den 25. August kl. 19.00
Afholdes enten i rytterstuen
eller på udendørs-terrassen foran rytterstuen.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
 • Championat
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 18. August og sendes pr mail til: jesper.vrk@gmail.com
For at deltage i generalforsamling skal man være medlem af klubben, eller repræsentere et klubmedlem.

Prisjustering pr. 1. januar 2020

Vi hæver priserne på alt undervisning i elevskolen pr. 1. januar 2020 med 100 kr om måneden.

Prisjustering med ikrafttræden pr. 1 april 2018.

Kære Medlem
Se venligst link nedenfor vedr. prisjustering Prisjusteringer pr. 1. april 2018
Kære Medlem