Kontaktinformationer

Daglig leder - Per Hoffmann

40 29 54 29

Elevskolen -  kontakt via mail

elevskolen.vrk@gmail.com

Administration/bogholderi - Birgit Skov

vejlerideklub.bogholderi@gmail.com

Bestyrelsen

vejlerideklub@gmail.com