Hjælpersystem, baggrunden

Vejle Rideklub afholder hvert år et antal stævner i spring og dressur.
Stævnerne bidrager med store indtægter, vi som klub er helt afhængige af.
Indtægterne fra stævnerne bruges til at købe nyt udstyr, vedligeholde vores faciliteter samt købe nye ponyer og heste.
Klubben har gennem en længere periode haft svært ved at finde frivillige nok i forbindelse med stævnerne.
Det har medvirket til, at arbejdsbyrden har ligget på for få mennesker.
Derfor er der etableret et hjælpersystem med det formål, at fordele arbejdsbyrden blandt alle klubbens medlemmer.
- til gavn for alle i klubben.
Derfor er man som medlem af Vejle Rideklub forpligtiget til, at hjælpe med at afholde stævner og andre aktiviteter.
 
Som medlem skal man i løbet et år hjælpe med flg. antal timer:
Privat opstalder 32 timer årligt, fordelt på 16 timer pr. halv år.
Privat part 16 timer årlige, fordelt på 8 timer pr. halv år
Elevpart 16 timer årlige, fordelt på 8 timer pr. halv år
Elev- og rideskole afdeling 8 timer årlige, fordelt på 4 timer pr. halv år

Regler:

  • Hjælpersystemet omfatter alle afdelinger, alle aktive medlemmer og alle der modtager undervisning på VRK.
  • Hver time har en værdi af 100 kr. og timer der ikke er udført vil blive faktureret hvert medlem.
  • Antal timer opgøres og ikke afviklet timer afregnes og udfaktureres halvårligt.
  • Søskende, forældre, venner og andre egnede må gerne tage timer for en selv.
  • Man er selv ansvarlig for at holde sig informeret om, hvornår der afholdes stævne
  • Man er selv ansvarlig for at tilmelde sig
  • Man er selv ansvarlig for ens navn og medlemsnummer registreres korrekt, når man tilmelder sig.

Husk:

  • Ved tilmelding at oplyse navn og medlemsnummer (medlemsnr. kan findes i conventus)
Venlig hilsen
Bestyrelsen