Indkaldelse til generalforsamling på VRK
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mandag d. 24 maj kl 19:00.
Hvis vejret holder, vil det blive afholdt på terrassen ude foran rytterstuen. Så tag et par tæpper eller stole med og sæt jer til rette på græsset.
Hvis vejret ikke holder, vil det blive afholdt i hal 1. Der vil blive placeret stole med 2m mellemrum, så vi holder god afstand.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jonas Forsberg (ikke genvalg), Mette Røjskjær (ikke genvalg), Susanne Jessen (ikke genvalg).
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Forslag skal sendes på vejlerideklub@gmail.com, senest søndag 16 maj.
For at deltage i generalforsamling skal man være medlem af klubben, eller repræsentere et klubmedlem.
Ifølge regerings corona retninglinjer, er generalforsamlinger fritaget for forsamlingsforbuddet.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prisjustering pr. 1. marts 2021

http://vejlerideklub.dk/wp-content/uploads/2021/03/Prisliste-VRK-gældende-fra-01.03.2021.pdf