Hjælpersystem, baggrunden

Vejle Rideklub afholder hvert år et antal stævner i spring og dressur.
Stævnerne bidrager med store indtægter, vi som klub er helt afhængige af.
Indtægterne fra stævnerne bruges til at købe nyt udstyr, vedligeholde vores faciliteter samt købe nye ponyer og heste.
Klubben har gennem en længere periode haft svært ved at finde frivillige nok i forbindelse med stævnerne.
Det har medvirket til, at arbejdsbyrden har ligget på for få mennesker.
Derfor etableres nu et hjælpersystem med det formål, at fordele arbejdsbyrden blandt alle klubbens medlemmer.
- til gavn for alle i klubben.
Derfor er man som medlem af Vejle Rideklub forpligtiget til, at hjælpe med at afholde stævner og andre aktiviteter.
 
Som medlem skal man i løbet af året 2017 hjælpe med flg. antal timer:
Privat opstalder 32 timer årligt, fordelt på 16 timer pr. halv år.
Privat part 16 timer årlige, fordelt på 8 timer pr. halv år
Elevpart 16 timer årlige, fordelt på 8 timer pr. halv år
Elev- og rideskole afdeling 8 timer årlige, fordelt på 4 timer pr. halv år
Da hjælpersystemet er nyt for klubben og det mod forventning viser sig, at det fastsatte timeantal ikke rækker, 
forbeholder bestyrelsen sig retten til - i rimeligt omfang, og med rimelig varsel 
- at hæve eller reducere timetallet i løbet af 2017.

Regler:

  • Hjælper systemet omfatter alle afdelinger på VRK, men undtagelse af handicap.
  • Hver time har en værdi af 100 kr. og timer der ikke er udført vil blive faktureret hvert medlem.
  • Antal timer opgøres og ikke afviklet timer afregnes og udfaktureres halvårligt.
  • Søskende, forældre, venner og andre egnede må gerne tage timer for en selv.
  • Man er selv ansvarlig for at holde sig informeret om, hvornår der afholdes stævne
  • Man er selv ansvarlig for at tilmelde sig
  • Man er selv ansvarlig for ens navn og medlemsnummer registreres korrekt.

Husk:

  • ved tilmelding at oplyse navn og medlemsnummer (medlemsnr. kan findes i conventus)
Venlig hilsen
Bestyrelsen