VRK´s bestyrelse

Vi bestræber os på, at være tilgængelig i videst mulig omfang og foretrækker at kontakt sker pr. mail.
Vores mail er: vejlerideklub@gmail.com. Hvor vi hurtigst muligt vil svare retur.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer/suppleanter:
         

Anne Dorthe Egeskov Christiansen (formand)
         

Mette Sodemann Gludsø (næstformand)
         

Tanja Thorndal Feddersen (referent)
         
Mette Tandrup Lauridsen (medlem)
         
Sanne Laursen (medlem)
           
Christian Høffner (suppleant)