Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamling d. 11. maj 2022

Bestyrelsesmøder - referater 2022:

 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. januar 2022
 2. Referat bestyrelsesmøde 15.02.2022
 3. Referat VRK BM 01.03.2022
 4. Referat-bestyrelsesmøde-22.03.2022
 5. Referat fra bestyrelsesmøde d.19. april 2022
 6. Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. maj 2022
 7. Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. maj 2022
 8. Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. juni 2022
 9. Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. august 2022
 10. Referat fra bestyrelsesmøde d. 29. august 2022
 11. Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. september 2022
 12. Referat fra bestyrelsesmøde d. 31. oktober 2022 
 13. Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. november 2022

Generalforsamling 2021:

Referat fra generalforsamling d. 24. maj 2021

Bestyrelsesmøder - referater 2021:

 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. januar 2021
 2. Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. januar 2021
 3. Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. februar 2021
 4. Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. marts 2021
 5. Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. marts 2021
 6. Referat fra bestyrelsesmøde d. 30. maj 2021
 7. Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. juni 2021
 8. Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. juni 2021
 9. Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. juli 2021
 10. Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. august 2021
 11. Bilag til bestyrelsesmøde d. 12. august 2021
 12. Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. september 2021
 13. Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2021
 14. Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. november 2021

Generalforsamling 2020:

Referat generalforsamling 25. august 2020

Bestyrelsesmøder - referater 2020:

 1. Referat fra bestyrelsesmøde 15. juni 2020
 2. Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. december 2020


Generalforsamling 2019:

Referat GF 2019

Bestyrelsesmøder - referater 2019:

 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 08.02.19
 2. Referat fra bestyrelsesmøde den 08.04.19
 3. Referat-bestyrelse-16.05.19
 4. medlemsmøde 27.06.19
 5. Referat 06.08.2019
 6. Referat fra bestyrelsesmøde den 27. oktober 2019
 7. Referat fra bestyrelsesmøde den 28. november 2019

Generalforsamling 2018:

Referat fra generalforsamling april 2018
Referat E-GF 23.08.2018

Bestyrelsesmøder - referater 2018:

  1. Referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2018_til offentliggørelse
  2. Offentliggøres - Referat fra bestyrelsesmøde den 25. februar 2018
  3. Referat fra bestyrelsesmøde den 30.08.18
  4. Referat fra bestyrelsesmøde den 27.09.18
  5. Referat fra bestyrelsesmøde den 15.11


Generalforsamling -referat 2017:

Referat fra ordinær generalforsamling i Vejle Rideklub den 27. april 2017

Medlemsmøder - referater 2017:

 1. Referat fra medlemsmøde den 30. november 2017

Bestyrelsesmøder - referater 2017:


Generalforsamling - referat 2016:

Referat fra generalforsamling den 14. april 2016

Medlemsmøder - referater 2016:

Bestyrelsesmøder - referater 2016:


Generalforsamling - referater 2015:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Vejle Rideklub den 10. december 2015
Referat fra generalforsamling den 9. april 2015